Aandacht voor iedereen (AVI)

Uw wensen

U heeft als Wmo-raad, Raad Sociaal Domein, cliëntenraad of lokale belangenbehartiger te maken met alle veranderingen in het sociale domein. U wilt:
- de belangen van uw achterban hierin goed behartigen;
- uw achterban bij alle veranderingen actief betrekken.

Ons aanbod

Onze adviseurs van het landelijke Programma 'Aandacht voor iedereen' (AVI) adviseren en ondersteunen bij het op verschillende manieren betrekken van lokale groepen burgers en cliënten bij alle veranderingen.

Bijvoorbeeld door:
- informatiebijeenkomsten;
- netwerkbijeenkomsten;
- procesbegeleiding;
- delen van goede voorbeelden;
- schriftelijke en digitale informatie;
- inzicht geven in de gevolgen.

Over Aandacht voor iedereen

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ zijn lokaal en regionaal AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden en lokale belangenbehartigers te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. Het programma is een initiatief van de Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Raden Sociaal Domein. En wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Deel deze pagina