Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Programma ‘De Toegankelijke Gemeente’

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken van de provincie Groningen. Elke gemeente wil een toegankelijke gemeente zijn: een gemeente waarin iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en informatie.

Samen met de mensen om wie het gaat

Hoe realiseer je zo’n toegankelijke gemeente? Dat doe je samen met de mensen om wie het gaat! De Academie Zorgbelang biedt een pakket aan activiteiten waarin ervaringsdeskundigen en professionals handvatten bieden om ook jouw gemeente toegankelijk(er) te maken.

Doelgroep

De activiteiten zijn bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van gemeenten en gemeentelijke instellingen. Vanzelfsprekend kunnen ook andere belangstellenden deelnemen.

Programma
1. Inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?‘
2. Training ‘Fysieke Toegankelijkheid op de eigen locatie’
3. Training ‘Sociale Toegankelijkheid’ op de eigen locatie’
4. Inspiratiesessie ‘Toegankelijke informatie’
5. Training ‘Adviseur Toegankelijkheid’
6. Terugkomdag

Publicaties

Download Folder ‘De Toegankelijke Gemeente’ Programma van de Academie Zorgbelang met activiteiten om gemeentes en gemeentelijke instellingen samen met de mensen om wie het gaat toegankelijk te maken voor álle inwoners