Academie Zorgbelang

Uw wensen

U wilt meer weten over ontwikkelingen in zorg, patiëntenparticipatie of belangenbehartiging om met deze kennis de belangen van uw achterban (nog) beter te kunnen behartigen. 

Ons aanbod
De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Met als doel dat zij de eigen belangen, die van hun naaste(n) en/of hun achterban beter kunnen behartigen.

Training op maat

Naast het reguliere programma biedt de Academie Zorgbelang de mogelijkheid van 'training op maat'. We kijken samen naar uw wensen en behoeften op het gebied van deskundigheidsbevordering en kunnen een passende activiteit (laten) ontwikkelen en organiseren.

Contact

Publicaties