Advies en ondersteuning belangenbehartiging sociaal domein

Uw wensen

U heeft als Wmo-raad, Adviesraad Sociaal Domein, cliëntenraad of lokale belangenbehartiger te maken met ontwikkelingen in het sociaal domein (zorg en ondersteuning door gemeenten). U wilt:
- de belangen van uw achterban hierin goed behartigen;
- uw achterban bij alle ontwikkelingen actief betrekken.

Ons aanbod

Wij adviseren en ondersteunen bij het op verschillende manieren betrekken van lokale groepen burgers en cliënten bij alle ontwikkelingen in het sociaal domein. Bijvoorbeeld door:
- informatiebijeenkomsten;
- netwerkbijeenkomsten;
- procesbegeleiding;
- delen van goede voorbeelden;
- schriftelijke en digitale informatie;
- inzicht geven in de gevolgen.

Aandacht voor iedereen gestopt

De afgelopen jaren werd bovenstaand aanbod gefinancierd uit het landelijke programma Aandacht voor Iedereen. Dit programma is gestopt per januari 2018. Het ondersteuningsaanbod van Zorgbelang Groningen op het sociaal domein gebeurt daarom nu op basis van offerte.
Wilt u een snelle, praktische indruk van hetgeen Aandacht voor iedereen in zes jaar teweeg heeft gebracht, bekijk dan ondestaande presentatie.

Contact