Agenda

Inspiratiesessie 'Aan het werk met Positieve Gezondheid' - VOLGEBOEKT!

De Academie Zorgbelang organiseert op donderdagmiddag 26 maart 2020 de Inspiratiesessie 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'. In deze inspiratiesessie verkennen we wat dit gezondheidsconcept inhoudt, hoe je het toe kunt passen in de praktijk en welke ervaringen er al mee zijn opgedaan. Na afloop heb je handvatten én inspiratie om te onderzoeken of Positieve Gezondheid ook in jouw organisatie toepasbaar is.
Kosten: € 49,- (inclusief BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis. Let op: de inspiratiesessie zit vol, je komt op een wachtlijst!
Meer informatie

Dementietafel Groningen over Slaap en Dementie

Dit voorjaar vindt de eerste Dementietafel van 2020 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema is 'Slaap en Dementie' over (de aanpak van) slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Datum en locatie:
- dinsdag 31 maart
- 19.30 - 22.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
- Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk.

Aanmelden
Via de website van de Stichting Dementietafel Groningen.

Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'

Op dinsdagmiddag 31 maart organiseert de Academie Zorgbelang de Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'. Aan bod komen onder meer de volgende vragen: Welke rechten en plichten hebben gemeentes volgens het VN-verdrag Handicap op het gebied van toegankelijkheid? Hoe kun je als gemeente hieraan voldoen? En welke goede voorbeelden zijn er?
Kosten: € 75,- (incl. BTW).
Meer informatie en aanmelden

Themabijeenkomst 'Dementie en (langer) thuiswonen'

Nadere informatie over deze themabijeenkomst van de Academie Zorgbelang op donderdagmiddag 16 april volgt. Meer informatie over tarief en voorwaarden vind je hier

Training 'Toegankelijke Informatie'

De Academie Zorgbelang organiseert op dinsdagmiddag 19 mei de training 'Toegankelijke Informatie'. In deze training ontdek je welke drempels mensen met een beperking en laaggeletterden (1,5 miljoen in Nederland) ervaren bij het filteren en verwerken van (digitale) informatie. Na afloop ben je je bewust van deze drempels en heb je handvatten om 'samen met de mensen om wie het gaat' oplossingen te zoeken om jouw informatie voor iedereen toegankelijk(er) te maken.
Kosten: € 150,- (incl. BTW).
Meer informatie en aanmelden

Themabijeenkomst 'Jeugdhulp'

Nadere informatie over deze themabijeenkomst van de Academie Zorgbelang op donderdagmiddag 18 juni volgt. Meer informatie over tarief en voorwaarden vind je hier

Themabijeenkomst 'Ambassadeurs Persoonlijke Gezondheidsomgeving'

Nadere informatie over deze themabijeenkomst van de Academie Zorgbelang op donderdagmiddag 17 september volgt. Meer informatie over tarief en voorwaarden vind je hier

Training 'Adviseur Toegankelijkheid'

Op dinsdagmiddag 22 september start de Academie Zorgbelang de training 'Adviseur Toegankelijkheid'. In deze training van meerdere dagdelen worden vrijwilligers opgeleid tot adviseur om binnen de eigen gemeente gebouwen, openbare voorzieningen en informatie te toetsen op toegankelijkheid.
Kosten: € 150,- per deelnemer (incl. BTW).
Meer informatie en aanmelden

Themabijeenkomst 'Dwang in de zorg'

Nadere informatie over deze themabijeenkomst van de Academie Zorgbelang op donderdagmiddag 19 november volgt. Meer informatie over tarief en voorwaarden vind je hier