Agenda

Bijeenkomst 'Spreken over het levenseinde'

De bijeenkomst, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen, gaat over diverse vragen rondom het levenseinde. Het betreft een pilotbijeenkomst, bedoeld voor bestuurders en leden van patienten- en clientenverenigingen en andere belangenbehartigers. In gezamenlijkheid wordt de opzet en inhoud van de bijeenkomst aangescherpt, om daarna aan de achterban te kunnen aanbieden.
de bijeenkomst vindt plaats van 10 tot 12.30 uur bij Zorgbelang Groningen.

Voor meer informatie: https://www.zorgbelang-groningen.nl/publieksbijeenkomst-spreken-over-het-levenseinde

Themabijeenkomst 'Storytelling, vertel je verhaal en word gehoord!'

De Academie Zorgbelang organiseert samen met PGOsupport (kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en leven van patiënt-/cliëntperspectief) op 17 september 2019 de themabijeenkomst 'Storytelling, vertel je verhaal en word gehoord!'. De bijeenkomst vindt plaats:
- van 13.00 tot 16.30 uur;
- bij Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen.
Meer informatie en aanmelden 

Inspiratiesessie 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'

De Academie Zorgbelang organiseert op donderdagmiddag 26 september 2019 de Inspiratiesessie 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'. In deze inspiratiesessie verkennen we wat dit gezondheidsconcept inhoudt, hoe je het toe kunt passen in de praktijk en welke ervaringen er al mee zijn opgedaan. Na afloop heeft u handvatten én inspiratie om te onderzoeken of Positieve Gezondheid ook in uw organisatie toepasbaar is.
Kosten: € 129,-
Meer informatie en aanmelden.

Training 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'

De Academie Zorgbelang organiseert op donderdagmiddag 31 oktober en donderdagmiddag 21 november de Training 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'. In deze training verkennen we wat dit gezondheidsconcept inhoudt, krijgt u kennis en handvatten en - middels een huiswerkopdracht - de nodige ervaring om Positieve Gezondheid in uw eigen organisatie toe te passen.
Kosten: € 399,-
Meer informatie en aanmelden.

Themabijeenkomst 'Ben je al AVG-proof?'

De Academie Zorgbelang organiseert samen met PGOsupport (kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en leven van patiënt-/cliëntperspectief) op 12 november 2019 de themabijeenkomst 'AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming'. Ben je als patiëntenorganisaties al 'AVG-proof'? 
De bijeenkomst vindt plaats:
- van 13.00 tot 16.30 uur; 
- bij Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen. 
Meer informatie en aanmelden