Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Groepsgesprek Samen Beslissen bij kanker

Bent u 65 jaar of ouder en kortgeleden behandeld voor kanker? Willen u en uw naaste(n) een bijdrage leveren aan nog betere kankerzorg? Dan gaan we graag met u in gesprek over welke informatie u nodig heeft om samen met uw arts de beste beslissing over uw behandeling te nemen. 

Als u kanker krijgt, bespreekt u samen met de dokter welke behandeling voor u het beste past. Dit noemen we ‘Samen Beslissen’. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om goede informatie te hebben: Welke behandelingen zijn mogelijk? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Hoe goed gaat de behandeling werken? Als de dokter u betere informatie geeft, kunt u misschien makkelijker meebeslissen over de behandeling die u wilt.

Welke informatie heeft u nodig?

Wat vindt u belangrijk om te weten als u een behandeling krijgt? Hoe wilt u hierover meepraten? Welke informatie heeft u nodig om over uw behandeling te kunnen beslissen? Voor ons project ‘Samen Beslissen’ horen we graag uw wensen, ideeën en ervaringen.

Het groepsgesprek

U en eventueel uw naaste doen mee aan een groepsgesprek van ongeveer twee uur in het UMCG. Tijdens dit gesprek stellen we ook vragen, bijvoorbeeld over de informatie die u als patiënt krijgt voorafgaand of tijdens uw behandeling en wat daarin beter zou kunnen. De uitkomsten van het groepsgesprek nemen wij mee in het vervolg van het project om de informatie voor patiënten met kanker en hun naasten te kunnen verbeteren.
Gespreksleiders zijn Sanne Terpstra, projectleider patiëntparticipatie (Zorgbelang Groningen) en Suzanne Festen, internist ouderengeneeskunde (UMCG).

Wie kan meedoen?

Voor dit gesprek zijn we op zoek naar patiënten (65 jaar of ouder) die kortgeleden behandeld zijn voor kanker en die willen meepraten over deze onderwerpen. Ook naasten (partner, kinderen, vriend/vriendin) zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor het groepsgesprek? Dit kan bij Yvonne Koops, projectmedewerker Samen Beslissen, UMCG:
Mail: y.koops@umcg.nl
Telefoon: 06 52 72 41 78
Na aanmelding neemt Yvonne contact met u op om uit te leggen hoe het gesprek in zijn werk gaat.
Deelnemers ontvangen een attentie in de vorm van een cadeaubon.
Eventuele reis- en parkeerkosten worden vergoed en voor een lichte maaltijd wordt gezorgd.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met anderen. Wij maken een geluidsopname van het gesprek en zullen deze na afloop uittypen en analyseren. Uw naam, contactgegevens en medische gegevens komen daar niet in. Meedoen aan dit groepsgesprek heeft geen invloed op uw behandeling.

Logo's Samen Beslissen Bij Kanker