Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

In gesprek over participatie in de jeugdhulp

Tijdens deze online bijeenkomst (Teams) kijken we samen met jongeren en ouders naar de do’s en don’ts van jeugdparticipatie in de Groninger gemeenten. De afgelopen periode zijn verschillende bijeenkomsten geweest met jongeren en ouders over participatie in de jeugdhulp. Dit heeft veel waardevolle input opgeleverd. Maar belangrijker nog is de oproep en uitnodiging van jongeren en ouders aan beleidsmedewerkers van de Groninger gemeenten om met hen in gesprek te gaan over participatie in de jeugdhulp én hoe we deze verder vorm kunnen geven.

Doelgroep
Deze uitnodiging is bedoeld voor de beleidsmedewerkers die zich in de Groninger gemeenten bezig houden met jeugdhulp.