Akkie Hofstee-prijs

Met de Akkie Hofstee-prijs wil Zorgbelang Groningen de aandacht vestigen op het belang van patiënten-, cliënten- en burgerparticipatie in de driehoek ‘zorgvrager – zorgaanbieder – zorgverzekeraar/gemeente’ en succesvolle initiatieven op dit gebied belonen. De prijs is vernoemd naar voormalig directeur-bestuurder Akkie Hofstee en tot nu toe vier keer uitgereikt: in 2011, 2013, 2015 en 2017.

Kern van de prijs

De prijs draait om:
  • het optimaal betrekken en verbinden van mensen en hun organisaties om vanuit de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid te komen tot duurzame, veilige zorg en welzijn;
  • het verbinden van de leefwereld van patiënten, cliënten en burgers met de systeemwereld van organisaties en overheden.

Doelgroep

In aanmerking voor de prijs komen personen of (afdelingen van) organisaties die zich in de provincie Groningen op buitengewone en innovatieve manier zichtbaar verdienstelijk hebben gemaakt in het ontwikkelen en verbeteren van zorg en/of welzijn (aanbod of beleid) samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten en/of burgers.

Criteria

De initiatieven op het gebied van burger-, cliënten- en patiëntenparticipatie moeten hebben geleid tot:
- een (meetbare) verbetering van zorg en welzijn in onze provincie;
- de structurele inzet van participatie.
Verdere criteria:

Reglement

Het reglement voor de nominatie en uitreiking van de Akkie Hofstee-prijs:

Triangel

De prijs bestaat uit een triangel als symbool voor de gelijkwaardige samenwerking tussen alle bij zorg en welzijn betrokken partijen. Door met een staafje op de triangel te slaan komt er muziek in de samenwerking. Dit leidt tot een betere kwaliteit van zorg en welzijn vanuit het perspectief van de patiënt, cliënt en/of burger.
Per keer kunnen maximaal drie triangels worden uitgereikt.

Zorgbelang Triangel

De prijswinnaars worden erelid van het illustere gezelschap 'De Zorgbelangtriangel'. Uit dit gezelschap wordt eens in de drie jaar een jury benoemd voor de volgende drie jaar. 

Jury

De jury voor de Akkie Hofstee-prijs bestond t/m 2017 uit oud-prijswinnaars. Vanaf 2018 zal de jury per 'editie' worden samengesteld.

PR en Communicatie

PR en communicatie rond de prijs gaat via het PR & Communicatieplan Akkie Hofstee-prijs:

Contact