Akkie Hofstee-prijs

Met de Akkie Hofstee-prijs wil Zorgbelang Groningen de aandacht vestigen op het belang van patiënten-, cliënten- en burgerparticipatie in de driehoek ‘zorgvrager – zorgaanbieder – zorgverzekeraar/gemeente’ en succesvolle initiatieven op dit gebied belonen. De prijs is vernoemd naar voormalig directeur-bestuurder Akkie Hofstee en tot nu toe drie keer uitgereikt: in 2011, 2013 en 2015. 

2017

In 2017 zal de prijs voor de vierde keer worden uitgereikt. Tot 1 augustus kon iedereen personen, afdelingen of organisaties nomineren voor de prijs. De jury heeft in september uit alle inzendingen een shortlist samengesteld. Op 20 oktober wordt tijdens de conferentie "Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!" de prijswinnaar bekend gemaakt. 

De shortlist is bekend!

Uit de ruim 20 aanmeldingen heeft de jury van de prijs de volgende zeven genomineerden (in willekeurige volgorde) bekend gemaakt:

Maaike Kersten, Wiel & Deal
Wiel&Deal ondersteunt jongeren met een functiebeperking bij hun studie en studentenleven. Maar ook begeleidt het ouders en scholen met hoe ze om kunnen gaan met een kind wat onbeperkt zijn dromen na wil jagen.
Meer informatie

Saskia Roest, Mantelzorgkompas van Thuiszorg Dichtbij
(Palliatief terminale thuiszorg, onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A.) 
Projectleider van het inmiddels afgeronde Project Mantelzorg (gericht op meer aandacht voor het ‘samenspel’ tussen mantelzorgers en zorgverleners rond een cliënt) en initiatiefneemster van het Mantelzorgkompas (instrument voor meer houvast in het gesprek tussen mantelzorgers en zorgverleners).
Meer informatie

Logeerhuis De Opstap
De Opstap is een huis voor herstel en respijt, waar gasten de regie over hun leven behouden. Een enthousiast team van vrijwilligers ondersteunt/begeleidt gasten die nog verder moeten herstellen en/of neemt de zorg over van mantelzorgers zodat zij een welverdiende adempauze krijgen. In de persoon van de voorzitter van het bestuur Wike de Boer worden alle vrijwilligers genomineerd.
Meer informatie

PPP- Arm
Afdeling Revalidatiegeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Het Prothese Prescriptie Protocol van de Arm (PPP-Arm) is een digitaal protocol dat door het behandelteam wordt gebruikt om het advies voor een armprothese te structureren, onderbouwen en evalueren. Het protocol is tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen patiëntenverenigingen (Korter maar Krachtig en Handvereniging), orthopedische instrumentmakerijen, revalidatiecentra en zorgverzekeraars.
Meer informatie


R. van Rheenen, INVOLVED 

Doel van INVOLVED is kennis beschikbaar maken voor iedereen op zo'n manier dat het begrijpelijk en toepasbaar is voor mensen van alle leeftijden en intelligentie niveau's. Het initiatief heeft animaties, prentenboeken, informatiekaarten, first-person-video’s en impressie foto’s voorgebracht om patiënten te informeren over nucleaire en radiologische onderzoeken/therapieën. Hierdoor zijn zij beter geïnformeerd en meer in staat de regie te voeren over de zorg.
Meer informatie 

Wind in de Zijlen

In dit project is onderzocht wat de impact is van het concept 'Positieve Gezondheid' op professionals en burgers, en op de organisatie en financiering van zorg en welzijn. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Meer informatie

Sophia Sleeman
De genomineerde zelf is een jonge ex-kankerpatiënt. Vrijwilligster bij het Behouden Huys in Haren en actief in de AYA Taskforce van het UMCG.
Meer informatie over Sophia in een artikel van Trouw. Ook komt ze zelf aanhet woord in het KRO-NCRV programma De Wandeling.

Kern van de prijs

De prijs draait om:
  • het optimaal betrekken en verbinden van mensen en hun organisaties om vanuit de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid te komen tot duurzame, veilige zorg en welzijn;
  • het verbinden van de leefwereld van patiënten, cliënten en burgers met de systeemwereld van organisaties en overheden.

Doelgroep

In aanmerking voor de prijs komen personen of (afdelingen van) organisaties die zich in de provincie Groningen op buitengewone en innovatieve manier zichtbaar verdienstelijk hebben gemaakt in het ontwikkelen en verbeteren van zorg en/of welzijn (aanbod of beleid) samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten en/of burgers.

Criteria

De initiatieven op het gebied van burger-, cliënten- en patiëntenparticipatie moeten hebben geleid tot:
- een (meetbare) verbetering van zorg en welzijn in onze provincie;
- de structurele inzet van participatie.
Verdere criteria:

Reglement

Het reglement voor de nominatie en uitreiking van de Akkie Hofstee-prijs:

Triangel

De prijs bestaat uit een triangel als symbool voor de gelijkwaardige samenwerking tussen alle bij zorg en welzijn betrokken partijen. Door met een staafje op de triangel te slaan komt er muziek in de samenwerking. Dit leidt tot een betere kwaliteit van zorg en welzijn vanuit het perspectief van de patiënt, cliënt en/of burger.
Per keer kunnen maximaal drie triangels worden uitgereikt.

Zorgbelang Triangel

De prijswinnaars worden erelid van het illustere gezelschap 'De Zorgbelangtriangel'. Uit dit gezelschap wordt eens in de drie jaar een jury benoemd voor de volgende drie jaar. 

Jury

De jury voor de Akkie Hofstee-prijs bestaat uit:
- Akkie Hofstee;
- Greta Antuma;
- Lisa Bracht;
- Marika Abeln;
- Rita Wesselius;
- Bouwke van Eeken.

PR en Communicatie

PR en communicatie rond de prijs gaat via het PR & Communicatieplan Akkie Hofstee-prijs:

Contact

Deel deze pagina