Belangenbehartigers

Effectiever aan de slag met belangenbehartiging

Wilt u weten wat uw rol en taken (kunnen) zijn als patiëntenorganisatie, cliëntenraad, Wmo-raad/Participatieraadraad/Adviesraad Sociaal Domein? Of u wilt de belangen van uw achterban (nog) beter behartigen en uw functioneren verbeteren? Zorgbelang Groningen help verder met informatie en advies op maat.

Weten wat er onder uw achterban leeft

Wilt u (nog) beter weten wat de wensen, behoeften en ervaringen zijn van uw achterban zodat u hun belangen beter kunt behartigen? Zorgbelang Groningen geeft informatie en advies over hoe u de achterban kunt raadplegen en voert deze raadpleging voor u uit.

Uw achterban betrekken bij ontwikkelingen in het sociaal domein (zorg/ondersteuning door gemeente)

Wilt u uw achterban (inwoners, cliënten) actief betrekken bij alle ontwikkelingen in het sociaal domein? Dat wil zeggen zorg/ondersteuning in uw gemeente (waaronder Wmo, jeugdhulp)? Wij helpen u verder met informatie, advies en procesbegeleiding.

Meer weten over (o.a.) zorg en participatie

Heeft u behoefte aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van zorg, medezeggenschap, belangenbehartiging of patiëntenparticipatie? De Academie Zorgbelang heeft jaarlijks een - gratis - programma aan themabijeenkomsten, workshops en cursussen. We kunnen ook een activiteit op maat organiseren.