Ontwikkelen burger- en cliëntenparticipatie

Uw wensen

U wilt (meer) participatie van patiënten/cliënten/mantelzorgers/burgers bij het ontwikkelen en verbeteren van uw dienstverlening.
Dit kan gaan om:

  • structurele participatie, bijvoorbeeld het opzetten/ondersteunen van een cliëntenraad, Participatieraad of Adviesraad Sociaal Domein;
  • participatie bij projecten.

Ons aanbod

Zorgbelang Groningen informeert en adviseert op welke wijze de participatie (verder) kan worden ontwikkeld en kan hierbij zonodig ook verdere ondersteuning bieden. 

Contact