Commissie Mobiliteit

De Commissie Mobiliteit zorgt ervoor dat het thema Mobiliteit blijvende aandacht krijgt. 

Onderwerpen


De commissie houdt zicht bezig met de volgende onderwerpen:

  • Vervoer en vervoersvoorzieningen: openbaar vervoer met bus en trein, publiek vervoer, doelgroepenvervoer, Wmo-vervoer, zittend ziekenvervoer, ambulance-vervoer, Valys.
  • Mobiliteit in en om het huis (fiets, scootmobiel, rolstoel, rollator).
  • Bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitgankelijkheid van (vervoers)voorzieningen en (openbare) gebouwen. 
  • Inrichting van de openbare omgeving / Omgevingswet.
  • Sociaal isolement en eenzaamheid en het voorkómen en bestrijden daarvan.

Activiteiten

De commissie verzamelt en verspreidt signalen, informatie, (ervarings)kennis en kunde over onderwerpen die bij het thema horen en werkt de plannen uit die tot verbeteringen moeten leiden. Soms is hiervoor een korte actie al voldoende, soms is voor het realiseren van de gewenste resultaten een werkgroep en/of projectgroep noodzakelijk.

De commissie adviseert daarnaast bij het ontwikkelen en uitvoeren van (gemeentelijke, provinciale) themabijeenkomsten en draagt zorg voor de juiste bemensing van project- of werkgroepen en voor overlegsituaties met andere organisaties. 

Samenstelling

Commissieleden zijn op verschillende niveaus ervaringsdeskundigen. Zij nemen deel aan de commissie en dragen bij aan projecten en activiteiten maar zijn er niet de leider van.

Op dit moment, bestaat de commissie Mobiliteit uit Fred Postema, Arnolda Messchendorp, Bert Zwart-Vos, Herman in’t Veen, Dirkje Tuik, Maria Dirks en Jop Bloembergen. Vanuit Zorgbelang wordt ondersteuning geboden door Carin van de Wal en Andries Kroese.

Meer informatie

De Commissie Mobiliteit is te bereiken via mail a.kroese@zorgbelang-groningen.nl of telefonisch 06-1547 44 22.