Conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' - 20 oktober '17

20 oktober 2017 organiseerden we de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' over de botsing en binding tussen systeemwereld en leefwereld. We gingen daar met de ruim 150 aanwezigen in gesprek over hoe regels en protocollen ons leven soms moeilijker maken in plaats van makkelijker én wat we daar samen aan kunnen doen!
Hieronder de informatie van deze dag.

    

Openingscolumn Sander de Hosson - Fantastisch (tekst)

Openingscolumn Sander de Hosson - Fantastisch (video)

Van systeemwereld naar leefwereld: transparantie van zorgkwaliteit, welk bos is niet meer zichtbaar tussen welke bomen?

Presentatie van Ton Tiebosch, lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis, over de botsing tussen systeemwereld en leefwereld als het gaat over de transparantie van kwaliteit van zorg.

Op weg naar de juiste zorg, de systeemwereld voor de leefwereld

Presentatie van Misja Mikkers, werkzaam bij de Nederlandse Zorgautoriteit en Universiteit van Tilburg, over de noodzaak van een andere bekostiging van zorg. Want: anders organiseren en financieren leidt tot ander gedrag. Daarom de burger centraal, de zorg integraal en financiering gecentreerd om de patiënt.

Transformatie in een verandering van tijdperk, samensturing met alle betrokkenen

Presentatie van Anke Siegers - kantelaar, verbinder en auteur van 'De Nieuwe Route' voor een gekantelde aanpak in het sociaal domein - over de voorwaarden voor een echter transformatie.
Presentatie

Tekening Paradigma van vertrouwen versus controle

Tekening uit de workshop Bruggenbouwers in Bedum, van Jolanda Dijkhuis en Kees Willemen.

Kantelmanifest

Wensen uit de workshops waar we met alle betrokkenen aan willen werken.

Slotcolumn Sander de Hosson - Slotcouplet (tekst)

Slotcolumn Sander de Hosson - Slotcouplet (video)

Publicaties