Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Directeur-bestuurder Edwin Klok gaat Zorgbelang Groningen verlaten

Edwin Klok bij het bord van Zorgbelang GroningenDirecteur-bestuurder Edwin Klok neemt per 1 april 2022 afscheid van Zorgbelang Groningen.
Na een periode van 10 jaar als directeur-bestuurder neemt hij een nieuwe stap in zijn carrière.
Tot 1 april blijft Edwin actief betrokken bij Zorgbelang Groningen.

Edwin Klok: “Ik kijk terug op een hele bijzondere periode bij deze mooie club mensen (vrijwilligers en professionals). Ik ben blij dat er in de provincie Groningen een professionele en moderne patiëntenbeweging is ontstaan, die gericht is op het verbeteren van de positie van mensen in kwetsbare omstandigheden. Een organisatie die mét de mensen om wie het gaat samen werkt aan kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.”

Mieke Oosterwijk: “Als Raad van Toezicht hebben wij Edwin leren kennen als een zeer betrokken en verbindend bestuurder. Onder zijn leiding heeft de organisatie, samen met alle betrokkenen, belangrijk werk verzet op het gebied van participatie van grote groepen inwoners in onze provincie die op de één of andere manier vertegenwoordiging of ondersteuning behoeven in het brede veld van zorg en welzijn. We zijn hem erkentelijk voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij zijn volgende stappen.”

Vanwege de onzekerheid over het beloop van de coronamaatregelen, is nog onduidelijk op welke wijze gepaste aandacht zal worden besteed aan het vertrek van Edwin. Berichtgeving daarover volgt.

Groningen, 19 januari 2022
Edwin Klok, directeur-bestuurder
Mieke Oosterwijk, voorzitter Raad van Toezicht