Ervaringen cliënten, klanten en samenwerkingspartners

Wat zijn de ervaringen van cliënten en klanten met patiëntenparticipatie, belangenbehartiging en de werkwijze van Zorgbelang Groningen?

"Ondersteuning kreeg ik gelukkig wel van de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen, en nog. Daar ben ik heel blij mee!"  

Lees het verhaal van Alexandra Bakker, cliënt vertrouwenspersoon jeugdhulp.

"We volgden - precies op het goede moment - de training Fondsenwerving!"
Lees het verhaal van Christiene Noot, deelnemer aan de training Fondsenwerving van de Academie Zorgbelang.

"Typerend voor de ontwikkeling van AYA-zorg is dat deze in ‘co-creatie’ en ‘co-participatie’ met (ex-) patiënten plaatsvindt. Dit doen we ook in de AYA TaskForce in het UMCG."
Lees het verhaal van Sophia Sleeman, ervaringsdeskundige, lid van de AYA TaskForce in het UMCG en Ambassadeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

"In het project heb ik het perspectief van de omgeving goed neer kunnen zetten, want ook voor naasten is een delier heel heftig." 
Lees het verhaal van Anne Postma, ervaringsdeskundige en deelnemer aan het project 'Delier(na)zorg' in het Martini Ziekenhuis.