Ervaringen inzetten voor betere (na)zorg

Anne Postma: “Mijn moeder heeft in een streekziekenhuis (buiten de provincie Groningen) te maken gehad met een delier. Dat was voor ons enorm schrikken, we wisten niet wat er aan de hand was en wat we moesten doen. Door het ziekenhuis werd het delier niet onderkend. Zij lag bijvoorbeeld ‘op zaal’ wat – met de vele prikkels – niet goed voor haar was.

Via een vriend hoorde ik van het project in het Martini Ziekenhuis, ik was gelijk enthousiast om hieraan mee te doen. In het project heb ik het perspectief van de omgeving goed neer kunnen zetten, want ook voor naasten is een delier heel heftig.


Samen met Zorgbelang heb ik veel gedaan aan het informatiemateriaal over delier, we hebben het leesbaarder gemaakt, met minder vakjargon. In zo’n stressvolle situatie heb je behoefte aan duidelijke communicatie en toegankelijke informatie over de diagnose en wat deze betekent. Zelf had ik het fijn gevonden als ik contact had kunnen hebben met iemand die als naaste hetzelfde heeft meegemaakt. Maar hoe je dat moet organiseren?

Al met al vond ik het heel leuk om aan dit project mee te werken. Omdat het ziekenhuis heel bereidwillig en enthousiast met afspraken en verbeteringen aan de slag ging én omdat ik mijn ervaringen op deze manier kon inzetten.

De samenwerking was prettig, ook met Zorgbelang. Die had een ‘helicop-terview’ en wist de perspectieven van patiënten, naasten en het ziekenhuis goed te verbinden.”

Anne Postma is ervaringsdeskundige en deelnemer aan het project ‘Delier(na)zorg’ in het Martini Ziekenhuis.