Gronings symposium Eigen regie & Leefbaarheid & Positieve Gezondheid

Op vrijdag 9 november organiseerde Zorgbelang Groningen, samen met de provincie Groningen en Value2share, het Gronings symposium Eigen regie & Leefbaarheid & Positieve Gezondheid. Het symposium ging over de (leer)ervaringen bij het versterken van eigen regie in dorpen, steden en wijken in onze provincie met het concept Positieve Gezondheid als basis. 

Opening

Dienke Hedemann, voorzitter van de Adviesraad van Zorgbelang Groningen en dagvoorzitter, opende het symposium: "Hoe kunnen we nu echt uitgaan van wat de klant (patiënt, cliënt, inwoner, burger) nodig heeft? Door met elkaar in gesprek te gaan met Positieve Gezondheid als basis!".

Machteld Huber over Positieve Gezondheid

Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid en directeur van het Institute for Positive Health (IPH), vertelde over het concept Positieve Gezondheid: het ontstaan, wat het wél en niet is, de toepassing,  opgedane ervaringen en toekomstige ontwikkelingen. 

Panelgesprek

Edwin Klok (directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen), Eelco Eikenaar (gedeputeerde provincie Groningen) en Machteld Huber gingen met elkaar in gesprek over Positieve Gezondheid bij een specifiek Gronings probleem: aardbevingen.
Gezondheid begint bij regie over je leven, door de aardbevingen raken mensen deze eigen regie juist kwijt. In plaats van een technische aanpak van de aardbevingsproblematiek, moeten de mensen centraal staan en ondersteund worden bij het weer grip krijgen (en houden) op hun leven. De provincie heeft hierbij een faciliterende rol, bewoners hebben in dit proces de regie, zodat een beweging van onderop op gang komt. 

Thomas Steensma over Positieve Gezondheid bij stadsontwikkeling

Architect Thomas Steensma vertelde over het ontwerpen van een stadscentrum. Voor dit complexe proces vond hij - met inwoners -  houvast in het concept Positieve Gezondheid waarvan hij voor de verschillende dimensies een ruimtelijke vertaling gaf. Het resultaat biedt het gemeentebestuur van Delfzijl komende 30 jaar genoeg inspiratie om mee aan de slag te gaan!

Wethouder Delfzijl ontvangt Inspiratieboek Positieve Gezondheid

Het Inspiratieboek 'Leertuin Positieve Gezondheid, Eigen regie en leefbaarheid in wijken en dorpen' is tot stand gekomen naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan in het project 'De Wind in de Zijlen' in Delfzijl, een leertuin waarbij Positieve Gezondheid is toegepast. Het inspiratieboek werd door de auteurs, Ellen Bos (Value2share) en Jolanda Fritsma (Zorgbelang Groningen), uitgereikt aan Meindert Joostens, wethouder in Delfzijl.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven in en om Delfzijl

In onderstaand filmpje wordt getoond hoe inwoners zelf bijdragen aan de Positieve Gezondheid van hun wijk of dorp. Eigen initiatieven van inwoners leiden tot langer zelfstandig wonen, meer verbondenheid, hogere kwaliteit van leven door mee te doen, en meer eigenwaarde door toeleiding naar werk.

Aftrap netwerk Positieve Gezondheid Groningen

Hoe nu verder? We willen dat 'Positieve Gezondheid', het gedachtengoed en het werken vanuit dit perspectief, zich verder verspreid in onze provincie. Hoe doen we dat? Samen met u in een Netwerk Positieve Gezondheid Groningen. Op het symposium werd dit netwerk gestart. Er hebben zich nu 46 deelnemers aangemeld. De bedoeling van het netwerk is elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook interesse? Mail dan naar Jolanda Fritsma.