Voor professionals

Weten wat er onder uw patiënten/cliënten leeft

Wilt u zorg en ondersteuning leveren die (beter) aansluit bij de wensen, behoeften en ervaringen van uw burgers, patiënten, cliënten of mantelzorgers? Of u wilt weten hoe zij de door u geleverde zorg of ondersteuning ervaren? Zorgbelang Groningen voert voor u een raadpleging uit en geeft op basis van de uitkomsten handvatten voor verbetering.

Meer participatie van patiënten, cliënten of burgers

Wilt u de participatie van uw patiënten, cliënten, of burgers vergroten zodat zij (meer) kunnen meepraten over uw dienstverlening en u deze (verder) kunt verbeteren? Zorgbelang Groningen geeft informatie, advies en ondersteuning bij het ontwikkelen/versterken van participatie.

De positie van individuele cliënten versterken

Wilt u de positie van uw patiënten/cliënten versterken, de drempel tot klagen verlagen zodat u de kwaliteit van uw dienstverlening kunt verbeteren? Zorgbelang Groningen levert een onafhankelijk vertrouwenspersoon die cliënten kan ondersteunen wanneer zij een klacht hebben over de zorg.

Uw klachtenafhandeling verbeteren

Wilt u - overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten over uw dienstverlening? Het Adviespunt Zorgbelang biedt ondersteuning met een klachtenfunctionaris, advies over de klachtenregeling, voorlichting en training.

Betere informatie voor uw patiënten/cliënten

Wilt u de informatie over uw organisatie en door u geleverde zorg toegankelijker maken voor patiënten, cliënten en mantelzorgers, zodat deze hen voor en tijdens het behandeltraject beter ondersteunt? Zorgbelang Groningen toetst de informatie vanuit patiënten-/ cliëntenperspectief  en geeft suggesties voor verbetering. 

Meer weten over patiëntenparticipatie/communicatie

Wilt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van patiëntenparticipatie en patiëntencommunicatie vergroten zodat uw patienten, clienten en/of mantelzorgers zowel in de spreekkamer als daarbuiten beter kunnen meepraten over de zorg en/of ondersteuning die u biedt? Onze Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een - gratis - programma aan themabijeenkomsten, workshops en cursussen. We kunnen ook een activiteit op maat organiseren.