Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Harm Janssen

Medewerker Adviespunt Zorgbelang, onafhankelijk cliëntondersteuner Wlz, vertrouwenspersoon sociaal domein, cliëntvertegenwoordiger

E-mailadres: h.janssen@zorgbelang-groningen.nl

Telefoonnummer: 0655453963

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ik houd me bezig met...

…. het bieden van ondersteuning aan mensen die onder de wet langdurige zorg vallen. Als onafhankelijk cliëntondersteuner geef ik informatie en advies, ik help bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en bied ondersteuning en bemiddeling ter verbetering van de zorg en bij formele klachtondersteuning.
Als vertrouwenspersoon van de gemeente Groningen adviseer ik burgers over het oplossen van kwesties met een wij-team, hulpverlener of zorginstelling op het gebied van zorg, participatie, jeugdhulp (alleen wij-team) en passend onderwijs.
Als coördinator vrijwillige cliëntvertegenwoordiger van de gemeente Midden-Groningen ondersteun ik de vrijwilligers bij hun werk als cliëntvertegenwoordiger. Deze ondersteuning betreft de cliëntintake, werkverdeling, registratie, coaching en training.

Terug naar medewerkers