Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Meldacties ‘zorg in coronatijd’

Tijdens de coronapandemie hebben we in 2020 en 2021 samen met Platform Hattinga Verschure en zaVie aandacht besteed aan de gevolgen van de coronapandemie en coronamaatregelen voor het leven en de zorg van inwoners van de provincie Groningen. Hiervoor organiseerden we samen drie Meldacties ‘Zorg in coronatijd: op het hoogtepunt van de ‘eerste golf’ in april, bij het weer opstarten van zorg in juni en van oktober tot februari 2021, in de ‘tweede golf’. We vroegen inwoners van de provincie naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun zorg, dagbesteding, bezoekmogelijkheden in het verzorgings-/verpleeghuis en mantelzorg. Ook mooie initiatieven en ervaringen waren welkom. In de derde Meldactie hadden we ook aandacht voor de mentale gevolgen van de coronacrisis. Dit alles kon worden gedeeld via online vragenlijsten, telefonisch of per mail.
Alle resultaten werden verder gedeeld met de betrokken partijen (provincie, gemeenten, verzekeraar, aanbieders) en de inspectie Gezondheidszorg en jeugd. Om van te leren én te inspireren. Daarnaast is met persberichten en radio-interviews de nodige media-aandacht geweest voor de start en resultaten van de Meldacties.

Publicaties

Download Nieuwsbrief Eerste Meldactie Zorg in coronatijd Op 8 april startten Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie de meldactie ‘Zorg in coronatijd’. Hierin kunnen inwoners van de provincie Groningen delen welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor henzelf of voor hun naaste(n). In deze nieuwsbrief lees je de eerste resultaten.
Download Rapportage Meldactie ‘Zorg in coronatijd’ Rapportage over het eerste deel van de Meldactie ´Zorg in coronatijd´ over de ervaringen van inwoners van de provincie Groningen met de gevolgen van de coronamaatregelen die half maart 2020 van kracht werden. Wat zijn de knelpunten? En welke goede initiatieven en mooie oplossingen komen zij tegen?
Download Verslag Interviews ‘Zorg in coronatijd’ Verslag van de interviews met deelnemers aan de Meldactie ´Zorg in coronatijd´ (vragenlijst), van cliënten van het Adviespunt Zorgbelang en van jeugdige cliënten van de Vertrouwenspersoon Jeugdhulp.
Download Resultaten Meldactie 2.0 ‘Zorg in coronatijd’ Samenvatting in woord en beeld van de resultaten van de tweede Meldactie ‘Zorg in coronatijd’. Deze startte in juni 2020 en deze draaide om de ervaringen van inwoners van de provincie Groningen met het weer opstarten van reguliere zorg en (de versoepeling van) de coronamaatregelen.
Download Rapportage Meldactie Tweede coronagolf Medio november startten Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie de Meldactie ‘Tweede coronagolf’. Het was de derde meldactie over ‘Zorg in coronatijd’ sinds de uitbraak van de coronapandemie. Via een online vragenlijst, telefonisch en per mail konden mensen hun ervaringen delen met de gevolgen van de ‘tweede golf’ en de coronamaatregelen voor hun zorg […]