Missie, visie, ANBI

Missie

Zorgbelang Groningen stelt patiënten, consumenten en hun organisaties in staat om hun (individuele en collectieve) belangen optimaal te behartigen met als doel de positie van patiënten en consumenten in de provincie Groningen te verstevigen.

Visie

Het patiëntenperspectief is de leidraad: zorg is vraaggestuurd en toegankelijk, zorg sluit aan bij wensen, behoeften en leefomstandigheden van mensen, mensen hebben keuzevrijheid en patiënten worden gezien als volwaardige burgers. 

ANBI

De Stichting Zorgbelang Groningen, publiek bekend als Zorgbelang Groningen, is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de publicatie van bepaalde gegevens voldoet Zorgbelang Groningen aan de voorwaarden opgesteld door de Belastingdienst.
 

Contact