Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Cliëntondersteuning, wat is dat? En hoe werkt dat? Onze ‘Co’ helpt je graag verder!

Een lachende man, kind en vrouw. De vrouw is cliëntondersteuner van de man. Daaronder staat de tekst: Co, uw persoonlijke gids in de zorgZorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning – waaronder Zorgbelang Groningen – willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Daarom voeren ze dit jaar samen de ‘Co-campagne’. Co staat voor Cliëntondersteuner. Op de website www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente
In de Wlz en de Wmo is vastgelegd dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning  vragen. Op www.clientondersteuning.co.nl kun je eenvoudig een Co zoeken. De site bevat daarnaast ervaringsverhalen in de vorm van filmpjes en artikelen.

Caspar kreeg hulp van een cliëntondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Zorgkantoren
Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Gemeenten
Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.

Cliëntondersteuning door Zorgbelang Groningen
Het Adviespunt Zorgbelang van Zorgbelang Groningen levert onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten van de Wlz. Ook in twee Groninger gemeenten leveren we onafhankelijke cliëntondersteuning: in Groningen gebeurt dit door de vertrouwenspersoon Sociaal Domein voor cliënten van de WIJ-teams. Cliënten van de gemeente Midden-Groningen worden bijgestaan door onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers.
Heb je vragen? Neem dan contact op met ons Adviespunt, we helpen je graag verder!