14 juni Themabijeenkomst Groningen toegankelijk voor iedereen!

Op 14 juni is het twee jaar geleden dat het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door Nederland is geratificeerd. Het verdrag beoogt dat iedereen onbeperkt kan deelnemen aan de samenleving. Hoe staat het nu, twee jaar later, met de toegankelijkheid in de provincie Groningen, van Groningse zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten? Hoe zorgen we ervoor dat onze provincie (meer) ‘inclusief’ wordt en toegankelijk is voor iedereen? Hier gaan we tijdens de themabijeenkomst samen naar op zoek.

Toegankelijkheid
Bij toegankelijkheid denken we al snel aan fysieke toegankelijk: de toegang tot gebouwen en (openbaar) vervoer. Maar er is ook zoiets als digitale toegankelijkheid. Het aanvragen van zorg, ondersteuning en andere voorzieningen gaat steeds meer via de computer en internet, niet
iedereen kan hier even makkelijk mee uit de voeten. Voor mensen met een beperking is het daarom soms moeilijk toegang te krijgen tot voorzieningen. Ook kunnen beperkingen worden ervaren in de toegang tot sociale activiteiten en arbeid. Kortom: genoeg redenen om op 14 juni stil te staan bij het VN verdrag!

Programma
En dat doen we op een interessante en interactieve manier: we inventariseren goede en minder goede voorbeelden en gaan samen in gesprek over hoe wij onze provincie zo toegankelijk mogelijk kunnen maken voor iedereen. Diverse sprekers en ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen. En Zorgbelang Groningen deelt de uitkomsten van een raadpleging onder leden van het e-Panel over hun ervaringen met de toegankelijkheid in de provincie Groningen.

Organisatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen, VG-BelangenPlatform Groningen, Platform Groningen voor Iedereen, Seniorenplatform Groningen i.o. en Platform Hattinga Verschure.

Praktische informatie
Wanneer
Donderdag 14 juni 2018 van 13.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur).
Waar
Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen (parkeergelegenheid aanwezig).
Voor wie
(Beleids)medewerkers van gemeenten, Wmo- en participatieraden, patiënten- en cliëntenorganisaties, en andere belangstellenden.
Aanmelden
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, opgave is wel noodzakelijk. Dat kan via academie@zorgbelang-groningen.nl

Graag tot ziens op donderdag 14 juni!

Deel deze pagina