7 juni feestelijke start nieuwe provinciale belangenbehartiger!

Vier handen op één buik??? 
Samen staan we sterker. Daarom slaan vier belangenorganisaties in de provincie Groningen de handen ineen, om vanaf juni één nieuwe stichting te vormen. Het gaat om:

  • het Provincaal GGz-Belangenplatform Groningen;
  • het VG-BelangenPlatform Groningen;
  • het Seniorenplatform provincie Groningen i.o. (voorheen de Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden);
  • het Platform Groningen voor Iedereen (voorheen de Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen).

De nieuwe stichting wordt op 7 juni feestelijk gelanceerd en daarbij wordt ook de naam van de stichting bekendgemaakt. U bent daarbij van harte welkom!

Nieuwe stichting
De nieuwe stichting is dé belangenbehartiger door en voor alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen en daarover meer regie en zeggenschap willen hebben én houden. Door bundeling van krachten en verbinding met elkaar, wil de stichting meer resultaat behalen en dus meer betekenen voor de mensen om wie het gaat!

Onthulling naam
Natuurlijk krijgt onze stichting een nieuwe naam die we graag willen onthullen en zo, samen met al die achterbannen en in aanwezigheid van gedeputeerde Eelco Eikenaar, de start feestelijk te vieren!
Dit gaan we doen:
- op donderdag 7 juni a.s.; 
- van 15.00 uur tot 17.00 uur;
- in Balk Zalencentrum in Zuidhorn.
Het programma volgt zo spoedig mogelijk, maar zet deze datum alvast in uw agenda!

Wees welkom!
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U kunt zich nu al opgeven via n.deroos@zorgbelang-groningen.nl.
Kent u meer mensen die horen bij, of affiniteit hebben met de vier voormalige ‘koepels’, maak hen dan gerust attent op deze bijeenkomst.
We zien de zaal graag vol stromen!

Deel deze pagina