Nieuws

Dementietafel op 1 april weer goed bezocht!

Op 1 april 2019 vond ‘s avonds in het Van der Valk-hotel Groningen-Hoogkerk voor de eerste keer in 2019 de Dementietafel Groningen plaats. Het thema van de avond was: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’. Met de bijna 120 bezoekers was de avond wederom ‘uitverkocht’. 

Transformatie van jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Onze collega Marieke Nanninga schreef eind 2018 voor 'Sociale Vraagstukken' een artikel over het onderzoek waarop ze in september 2018 promoveerde. Naar aanleiding hiervan werd ze door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein gevraagd een blog te schrijven. Onlangs werd dit gepubliceerd op de website van de koepel. Hieronder het blog. 

Ziekenhuiszorg: soms op een andere plek, wel in de buurt

Om de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen te behouden presenteerde een kernteam, bestaande uit ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis, op 11 februari zijn gezamenlijk plan voor de zorg in de regio. Het plan is om de basiszorg in alle locaties van de bij het kernteam aangesloten ziekenhuizen te handhaven. De ingewikkelde ziekenhuiszorg wil het kernteam echter concentreren in Assen, Emmen en Scheemda. De planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen wordt door Treant uitgebreid door het opzetten van expertisecentra. Het kernteam zal de komende
maanden over de invulling van het plan spreken met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, overheden en inwoners. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van dit jaar de eerste stappen te zetten.

Zorgbelang Groningen werkt mee aan projecten geboortezorg ‘Samen sterk’

Dinsdag 29 januari was de ‘kick-off bijeenkomst’ van ‘Samen sterk’, twee projecten over geboortezorg. Het project ‘Samen stoppen‘ gaat over de vraag hoe roken te ontmoedigen bij zwangeren door beter aan te sluiten op hun beleefwereld, wensen en behoeften. Het project ‘Samen kwetsbaar’ is gericht op kwetsbare zwangeren in het algemeen. 

De projecten worden gefinancierd door ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en uitgevoerd door de Verloskunde Academie Groningen.

Zorgbelang Groningen bewaakt in het project de inbreng van (ervaringsdeskundige) zwangeren en heeft een actieve rol bestaande uit interviewen, meedenken en adviseren vanuit het perspectief van zwangeren, het onderhouden van contact met en bewaken van de inbreng van twee ervaringsdeskundigen.

Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van RTV Noord. Ook goede geboortezorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!