Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19

Om verder verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Zorgbelang Groningen volgt deze maatregelen. Onze dienstverlening gaat door, maar wordt op verschillende punten aangepast. 

Dit betekent dat:
  1. niet noodzakelijke persoonlijke contacten zoveel mogelijk worden vermeden;
  2. contacten (vooral) plaatsvinden via telefoon, mail, Whatsapp en andere digitale kanalen.

Voor het Adviespunt Zorgbelang betekent dit dat:

  1. intakegesprekken met nieuwe cliënten zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden;
  2. voor (klacht)gesprekken met cliënten en medewerkers van instanties in overleg wordt gekeken of de afspraak telefonisch plaats kan vinden, of verzet kan worden naar een later tijdstip;
  3. groepsbezoeken door vertrouwenspersonen aan jeugdhulpinstanties en gezinshuizen komen te vervallen. In plaats daarvan leggen de vertrouwenspersonen telefonisch contact met de jongeren. Zij overleggen met de betrokken instanties hoe dit praktisch gezien het beste georganiseerd kan worden. Insteek daarbij is dat de betreffende jongeren de mogelijkheid hebben om zonder belemmering en vrijuit te kunnen praten met een vertrouwenspersoon.

Hierbij volgen we ook de maatregelen van samenwerkingspartner AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdhulp). 


Voor de Academie Zorgbelang betekent dit dat:

  1. het programma onder voorbehoud is van ontwikkelingen rondom het coronavirus;
  2. we bij annulering van een bijeenkomst op zoek gaan naar een nieuwe datum of andere vorm (online).

Bovenstaande geldt in ieder geval tot en met 28 april. Verdere maatregelen zijn afhankelijk van landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD-Groningen.