Conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' en uitreiking Akkie Hofstee-prijs

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert Zorgbelang Groningen de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' over het botsen en binden van de systeemwereld (van intstituties, protocollen en beleid) en leefwereld, de wereld waarin we leven. Aan het eind van de conferentie wordt voor de vierde keer de Akkie Hofstee-prijs uitgereikt.

 

Systeem- en leefwereld
Denkt u ook "Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!" als u hoort dat er een plasprotocol voor ouderen is ingesteld? Of leest dat een autistische jongen niet naar school kan omdat – volgens de gemeente – zorggeld niet gebruikt mag worden voor onderwijs en andersom? Of wanneer u voor de zoveelste keer hetzelfde formulier moet invullen om aan te tonen dat u chronisch ziek bent? Of als zorgverlener meer tijd kwijt bent aan de administratie van zorg, dan aan de zorg zelf? In deze situaties sluit de systeemwereld (van instituties, protocollen en beleid) niet aan op de leefwereld: de wereld waarin we leven, elkaar ontmoeten, zorg ontvangen of verlenen, mee willen doen door te werken, sporten, winkelen, uit- en op vakantie te gaan.

Conferentie
Tijdens de conferentie gaan we in op beide werelden. En we dagen u ook uit om mee te denken over hoe deze beter op elkaar kunnen aansluiten. Tot slot zal voor de vierde keer de Akkie Hofstee-prijs worden uitgereikt. Met de prijs willen we de structurele participatie van patiënten, cliënten en burgers bevorderen en belonen, zodat zorg en welzijn de verantwoordelijkheid worden van alle betrokken partijen en aanbodgerichte zorg wordt omgezet in vraaggerichte zorg.

Meer informatie en aanmelding
www.zorgbelang-groningen.nl/conferentie

De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door het UMCG, OZG, Martini Ziekenhuis, Ambulancezorg Groningen, Certe en de provincie Groningen.

Deel deze pagina