Dichterbij: ouder worden en samen leven. Terugblik op een levendig debat over de plek van zorg voor ouderen in onze samenleving.

Het aantal actieve ouderen groeit: hun passie en creativiteit gaan niet met pensioen. Tegelijk is het zo dat hoe ouder we worden, hoe meer zorg we nodig hebben. Hoe organiseren we de steun die dan nodig is? In de debatreeks 'Dichterbij: ouder worden en samen leven' denkt het Humanistisch Verbond samen met eigenzinnige denkers en doeners na over een nieuwe visie op de plek van zorg in onze samenleving. Op vrijdag 16 maart was het de beurt aan Groningen. In het Floreshuis in de Korrewegwijk zaten de panelleden klaar om met elkaar en het publiek in debat te gaan over zorg en welzijn in de gemeente Groningen en werden mooie, vrijwillige initiatieven en ideeën besproken.

Het panel bestond uit Carin Graemers (medeauteur van het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ van Hugo Borst), Betty Meyboom (hoogleraar Huisartsgeneeskunde), wethouder Roeland van der Schaaf en onze directeur-bestuurder Edwin Klok. Zij gaven hun visie op hoe ‘wij’ samen kunnen zorgen voor betere zorg voor en het welzijn van de oudere Groningers. Zowel Carin Graemers als Betty Meyboom benadrukten dat het vooral gaat om het welzijn want “dat is het kind van de economische rekening geworden”, aldus Carin.

‘De zaal’ had veel ideeën en voorbeelden van initiatieven om het welzijn van ouderen te bevorderen en daarbij de regie ook zoveel mogelijk bij hen te laten. Van ‘We helpen’ tot ‘Ons dorp’, van 'Generatiewonen' tot 'Positieve Gezondheid' en nog veel meer! Echter, om goede zorg nu en in de toekomst mogelijk te maken, is en blijft geld nodig dat zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet, zonder te veel regels en rompslomp.

En: goede zorg maken we alleen samen met de mensen om wie het gaat, dus samen met de oudere inwoners en hun naasten. Edwin Klok vertelde wat Zorgbelang Groningen doet om hun belangen voorop te stellen. Zoals de door Zorgbelang georganiseerde conferentie ‘Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!’ over de kloof tussen de systeemwereld en leefwereld: de vele regels, procedures en protocollen dragen niet bij aan goede zorg en welzijn, en zeker niet aan de eigen regie en kwaliteit van leven van de ouder wordende burger. Ook met de toegenomen digitalisering kunnen veel ouderen niet uit de voeten. Een dringend beroep wordt dan ook gedaan op overheden om hiermee aan de slag te gaan. “Snap het, of schrap het!”, aldus Carin Graemers.

De middag werd afgesloten met een prachtig gedicht van tekstschrijver Melle Dotinga, dat hij gedurende de middag had geschreven: 'Laten we welzijn'. Een pleidooi voor een samenleving waarin wij samen zorgen voor elkaars welzijn.

Deel deze pagina