Eindejaarsbericht: 2019 in vogelvlucht

Het jaar 2019 is bijna voorbij, en daarmee ook het tweede decennium van deze eeuw! Een decennium dat vooral in het teken stond van 'de transitie', de overheveling van zorg naar gemeenten, en 'de transformatie': een andere manier van werken, met meer aandacht voor de eigen regie, kracht en het netwerk van de mensen om wie het gaat.

Toch zijn er nog altijd mensen die onvoldoende toegang hebben tot passende zorg en ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook tot werk en vrijetijdsactiviteiten. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt zelfs dat de positie van mensen met een beperking is verslechterd sinds de invoering van het 'VN-verdrag Handicap' in 2016.

Hoe lossen we dat op? Natuurlijk samen met de mensen om wie het gaat: met de inwoners van de provincie Groningen. En met Positieve Gezondheid als leidraad. Waarbij niet 'wat mis is' centraal staat, maar wat mensen belangrijk vinden in het leven, hoe ze dat zelf en met hun omgeving kunnen vormgeven, welke zorg en hulp daarbij nodig is en hoe we dat met elkaar organiseren.

In 2019 hebben we weer de nodige stappen gezet op weg naar een gelijkwaardige stem en positie van inwoners van onze provincie in de zorg én in de samenleving. Hun eigen regie, participatie en kwaliteit van leven stonden hierbij altijd centraal. In onderstaand document vindt u enkele 'highlights'.

Komend jaar gaan we met frisse moed en nieuw elan verder. Samen met u: provincie, gemeenten, zorgaanbieders, burgerinitiatieven en vooral de inwoners van de provincie Groningen. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst!