Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?' op 6 november

Volgens het ‘VN-verdrag Handicap’ hebben gemeentes een zorgplicht om hun gemeente toegankelijk te maken voor al hun burgers. Wat houdt dit in en hoe kun je als gemeente of gemeentelijke instelling hier praktisch invulling aan geven? Daarover gaat de inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’ van de Academie Zorgbelang op woensdag 6 november in Groningen.

Bij toegankelijkheid denken we al snel aan de toegang tot gebouwen – zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, het zwembad, scholen – en (openbaar) vervoer. Maar er is ook zoiets als digitale toegankelijkheid en toegankelijke informatie. Het aanvragen van zorg, ondersteuning en andere gemeentelijke voorzieningen gaat steeds meer via de computer en internet. Niet iedereen kan hier even makkelijk mee uit de voeten. Hoe zorg je dat iedereen toegang heeft tot deze voorzieningen?

Ervaringen én handvatten
Toegankelijkheid staat hoog op de agenda. De bijeenkomsten op 26 september jl. (zaVie) en 1 november a.s. (Let’s Gro) stonden/staan in het teken van het ophalen van ervaringen van burgers. In deze inspiratiesessie gaan we een stap verder. Ervaringsdeskundigen geven niet alleen aan welke obstakels zij ervaren in hun gemeente, maar ook welke praktische oplossingen er zijn en hoe zij kunnen helpen de gemeente toegankelijker te maken. Daarnaast vertelt een gemeente hoe deze prioriteit geeft aan toegankelijkheid. Na afloop hebben de deelnemers inspiratie en handvatten om toegankelijkheid in de eigen gemeente op de agenda te zetten en ermee aan de slag te gaan.

Voor wie?
De inspiratiesessie is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers en adviesraden van gemeentes uit de provincie Groningen. Ook (vrijwillige) medewerkers van organisaties die voor, namens of in gemeentes diensten verlenen aan inwoners, zijn van harte welkom. Denk aan medewerkers van bibliotheken, zwembaden of andere publieke ruimten. Maar ook medewerkers van bijvoorbeeld het Noordelijk Belastingkantoor of de Omgevingsdienst Groningen.

Meer informatie en aanmelden
De inspiratiesessie vindt plaats op woensdag 6 november 2019 van 13.30 tot 16.00 uur bij Zorgbelang Groningen. Deelname bedraagt 75 euro inclusief BTW.
Aanmelden is noodzakelijk, dit kan per mail of via onze website. Daar staat ook meer informatie over het programma.