Nieuwe campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning - waaronder Zorgbelang Groningen - willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Daarom startten zij 20 januari samen de 'Co-campagne'. Co staat voor Cliëntondersteuner. Op de speciaal gelanceerde website www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cliëntondersteuner helpt bij het vinden van passende zorg
Op www.clientondersteuning.co.nl kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne. De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Jan is mantelzorger voor zijn zwager met Parkinson en maakte gebruik van een cliëntondersteuner: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente
In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning  vragen.

Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Zorgkantoren
Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Gemeenten
Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.

Cliëntondersteuning door Zorgbelang Groningen
Het Adviespunt Zorgbelang van Zorgbelang Groningen levert onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten van de Wlz. In de gemeente Groningen ondersteunt onze vertrouwenspersoon Sociaal Domein cliënten van de WIJ-teams. Cliënten van de gemeente Midden-Groningen worden bijgestaand door onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers.