Onafhankelijke cliëntondersteuning: wordt u al (goed) geholpen?

Onafhankelijke cliëntondersteuning: wat is dat? En: hoe krijg je dat? Daarover gaan de online raadpleging en themabijeenkomst ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt je verder!’ van Zorgbelang Groningen. 

Zorgbelang Groningen wil voor inwoners van de provincie Groningen zorg en ondersteuning die aansluiten bij hun wensen, behoeften en ervaringen, zodat deze maximaal bijdragen aan hun eigen regie en kwaliteit van leven. Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt bij het krijgen van passende(r) zorg. Maar niet iedereen weet dat deze ondersteuning er – gratis – is en wanneer en hoe je ervoor in aanmerking komt. Met de online raadpleging en themabijeenkomst wil Zorgbelang Groningen hier meer bekendheid aan geven.

Wat zijn uw ervaringen?
Via een online vragenlijst kunnen inwoners van de provincie Groningen tot 15 augustus aangeven in hoeverre ze bekend zijn met onafhankelijke cliëntondersteuning en welke ervaringen ze hiermee hebben. Dit vormt de ‘input’ voor het verbeteren van de onafhankelijke cliëntondersteuning in onze provincie en de dienstverlening van Zorgbelang zelf. Iedereen wordt daarom van harte uitgenodigd zijn of haar ervaringen te delen, dit kost maximaal 10 minuten. 

Wat betekent cliëntondersteuning in de praktijk?
De uitkomsten van de raadpleging worden gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst van de Academie Zorgbelang op 13 september in Groningen. Vervolgens gaan sprekers in op wat onafhankelijke cliëntondersteuning betekent voor alle betrokken partijen: gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraar, maar vooral voor cliënten en burgers: welke ondersteuningsvormen zijn er en hoe en wanneer kunnen zij hier gebruik van maken?
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onafhankelijke cliëntondersteuning: patiënten, cliënten, Wmo- en participatieraden en professionals uit zorg, welzijn en gemeenten, én andere belangstellenden. Wees er echter snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!
Meer informatie en aanmelding

Vaker deelnemen?
Wilt u vaker deelnemen aan online raadplegingen en zo uw ervaringen en ideeën ten aanzien van zorg en welzijn delen? Word dan lid van het e-Panel van Zorgbelang Groningen. Heeft u interesse in bijeenkomsten van de Academie Zorgbelang, dan vindt u meer informatie op onze website.

Deel deze pagina