Oproep: deelnemers gezocht om mee te kijken naar website over zorg in de laatste levensfase

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente willen hun website beter afstemmen op mogelijke gebruikers. Heeft u –  zelf, of als naaste of nabestaande – ervaring met palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase)? En wilt u uw ervaring inzetten voor het toegankelijker maken van deze zorg? Dan bent u van harte uitgenodigd om mee te kijken naar de website van de Netwerken.

De Netwerken en de website
In de Netwerken Palliatieve Zorg voor de regio Twente werken verschillende organisaties samen om zorg in de laatste levensfase, de zogeheten palliatieve fase, zo goed mogelijk te organiseren. Het streven is om de kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg te verbeteren, de zorg goed te coördineren en het zorgaanbod in de regio inzichtelijk te maken. De website is één van de manieren om deze doelstellingen te realiseren.

Wie zoeken we?
Om mee te kijken naar de website van de Netwerken Palliatieve Zorg in Twente, zoeken we:

  • mensen met een ongeneeslijke ziekte die niet meer beter kunnen worden;
  • naasten(bijvoorbeeld mantelzorgers) van iemand die ongeneeslijk ziek is;
  • nabestaanden: mensen waarvan een naaste in de afgelopen vijf jaar is overleden

Wat vragen we?
We vragen u via uw computer of laptop mee te kijken naar de website aan de hand van een aantal open vragen. We zijn benieuwd naar uw algemene indruk van de website: hoe deze op u overkomt, wat u opvalt, wat u waardeert en welke tips u kunt geven. En ook hoe u de begrijpelijkheid, volledigheid en actualiteit beoordeelt. Naar verwachting duurt dit ongeveer 30 tot 45 minuten.

Vragen of aanmelden?
Als u vragen heeft of hier aan mee wilt doen, dan kunt u contact opnemen met Marieke Nanninga, projectleider patiëntparticipatie bij Zorgbelang Groningen. Dit kan per e-mail: m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl of telefonisch via 050 -571 3999. Graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vòòr 28 november aanstaande.