Samenwerking Zorgbelang, zaVie en Platform Hattinga Verschure krijgt vorm in (o.a.) commissie Mobiliteit

De samenwerking tussen ZaVie, Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningenkrijgt vorm in commissies. Eén daarvan is de commissie Mobiliteit. Deze commissie zorgt ervoor dat het thema Mobiliteit blijvende aandacht krijgt. 

De commissie Mobiliteit houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: 

  • Vervoer en vervoersvoorzieningen: openbaar vervoer met bus en trein, publiek vervoer, doelgroepenvervoer, Wmo-vervoer, zittend ziekenvervoer, ambulance-vervoer, Valys.
  • Mobiliteit in en om het huis (fiets, scootmobiel, rolstoel, rollator).
  • Bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitgankelijkheid van (vervoers)voorzieningen en (openbare) gebouwen. 
  • Inrichting van de openbare omgeving / Omgevingswet.
  • Sociaal isolement en eenzaamheid en het voorkómen en bestrijden daarvan.

Activiteiten commissie
De commissie verzamelt en verspreidt signalen, informatie, (ervarings)kennis en kunde over onderwerpen die bij het thema horen en werkt de plannen uit die tot verbeteringen moeten leiden. Soms is hiervoor een korte actie al voldoende, soms is voor het realiseren van de gewenste resultaten een werkgroep en/of projectgroep noodzakelijk.
De commissie adviseert daarnaast bij het ontwikkelen en uitvoeren van (gemeentelijke, provinciale) themabijeenkomsten en draagt zorg voor de juiste bemensing van project- of werkgroepen en voor overlegsituaties met andere organisaties. 

Samenstelling commissie
Commissieleden zijn op verschillende niveaus ervaringsdeskundigen. Zij nemen deel aan de commissie en dragen bij aan projecten en activiteiten maar zijn er niet de leider van.
Op dit moment, bestaat de commissie Mobiliteit uit Fred Postema, Arnolda Messchendorp, Bert Zwart-Vos, Herman in’t Veen, Dirkje Tuik, Maria Dirks en Jop Bloembergen. Vanuit Zorgbelang wordt ondersteuning geboden door Carin van de Wal en Andries Kroese.

De Commissie Mobiliteit is te bereiken via mail a.kroese@zorgbelang-groningen.nl of telefonisch 06-1547 44 22.