Veel animo voor Positieve Gezondheid op Let’s Gro 2019

Van Onderop, dat was de titel van het evenement woensdag 30 oktober op Let’s Gro waar werd ingezoomd op de mogelijke toepassingen van Positieve Gezondheid. Voor dit evenement was zoveel belangstelling dat het uiteindelijk plaatsvond in de Let’s Gro-tent op de Grote Markt. Met een lezing van de grondlegger van Positieve Gezondheid en verschillende workshops kwam het zijn belofte na: prikkeling, uitdaging, ervaringen delen en vooral het tonen van de kracht van de burger, de kracht van onderop. Zorgbelang Groningen was dagvoorzitter en mede-initiatiefnemer van het evenement.

We moeten het samen doen
De dag werd geopend door Edwin Klok, directeur bestuurder van Zorgbelang Groningen. Hij benadrukte dat het werken met Positieve Gezondheid vooral ingegeven moet zijn door wat inwoners van Groningen belangrijk vinden. Het thema van Let’s Gro ‘together’ sluit aan bij de brede gedachte: we moeten het samen doen. Jolanda Fritsma, ook Zorgbelang, vertelde daarna over ervaringen in de praktijk, gevolgd door Petra Derogee van de Oude Bieb in Lewenborg.

Positieve Gezondheid door Machteld Huber
Vervolgens was het de beurt aan Machteld Huber. Zij heeft het gezondheidsconcept Positieve Gezondheid ontwikkeld en is grondlegger van het Institute for Positive Health. Positieve Gezondheid is het vermogen om je aan te passen aan en om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het gaat niet om kijken wat er – vanwege een ziekte of aandoening – niet meer kan, maar wat nog wel kan, wat voor jou belangrijk is in het leven en hoe je hier zelf de regie over kunt voeren. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, weergegeven in het ‘spinnenweb’ van Positieve Gezondheid.
Deze andere kijk op gezondheid vraagt ook wat van zorg en welzijn: meer vraaggestuurd en aansluitend op waar mensen zelf mee aan de slag willen. Met een hiervoor ontwikkeld gespreksinstrument kom je er samen (professional en cliënt/burger) achter wat dit is.

Netwerk Positieve Gezondheid Groningen
Jolanda en Ellen Bos (Value2Share) sloten de ochtend af met een oproep - voor diegenen die op het gebied van Positieve Gezondheid willen leren en elkaar willen inspireren - om zich aan te sluiten bij het Netwerk Positieve Gezondheid in Groningen. Dit netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 100 leden.

Positieve Gezondheid toepassen in de praktijk
Na de lezing vonden parallel zeven workshops plaats over verschillende toepassingsmogelijkheden van Positieve Gezondheid: bewegen om te herstellen en fit te blijven, de kracht van herstel in de eigen omgeving, initiatieven van buurt- en dorpsbewoners, een circulaire/duurzame economie waarin iedereen mee doet, de gezonde woonomgeving, een herstelacademie in Groningen en zingeving.

Organisatie
De dag werd afgesloten met een informeel samenzijn in het Forum aan het Hereplein in Groningen. Initiatiefnemers van de dag waren de Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie (Martinus Stollenga en Jos Oude Bos), Value2Share (Ellen Bos) en Zorgbelang Groningen (Jolanda Fritsma). Zij werden op fantastische wijze ondersteund door Sharon Postma.

Zelf aan de slag met Positieve Gezondheid
Wilt u ook met Positieve Gezondheid aan de slag? Zorgbelang Groningen helpt graag verder met workshops, training en procesbegeleiding. Of wordt lid van het Netwerk Positieve Gezondheid. Meer informatie: www.zorgbelang-groningen.nl/positieve-gezondheid.