Zorgbelang Groningen en Drenthe uiten in open brief aan Treant Zorggroep signalen van verontruste inwoners over toekomst zorg

In een 'open brief' aan de Raad van Toezicht van Treant Zorggroep uiten Zorgbelang Groningen en Drenthe signalen van verontruste inwoners uit beide provincies met betrekking tot toekomstgerichte zorg in de regio. Dit naar aanleiding van de besluitvorming van Treant Zorggroep om de klinische verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Emmen én het aanstaande vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Wat dit laatste betreft vragen zij aandacht voor de beeldvorming rond dit vertrek en pleiten zij voor continuïteit en binding van de toekomstige voorzitter met de regio.

Reeds in een vroeg stadium hebben Zorgbelang Groningen en Drenthe, op verzoek van de Raad van Bestuur van Treant Zorggroep, aanbevelingen gedaan met betrekking tot de toekomst van genoemde specialismen. Hierin staat het perspectief van inwoners en hun zorgbehoefte centraal.

Met het besluit om klinische verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Emmen, verdwijnen er voor inwoners van het verzorgingsgebied Stadskanaal en Hoogeveen belangrijke zorgvoorzieningen zonder dat er helderheid is over het toekomstige zorgvoorzieningenniveau in hun regio’s.

Als ‘stem namens de inwoners’, verzoeken Zorgbelang Groningen en Drenthe in de open brief nogmaals hun belangen centraal te stellen en leidend te laten zijn bij de besluitvorming met betrekking tot de herinrichting van het ziekenhuislandschap.