Zorgbelang Groningen werkt mee aan projecten geboortezorg ‘Samen sterk’

Dinsdag 29 januari was de ‘kick-off bijeenkomst’ van ‘Samen sterk’, twee projecten over geboortezorg. Het project ‘Samen stoppen‘ gaat over de vraag hoe roken te ontmoedigen bij zwangeren door beter aan te sluiten op hun beleefwereld, wensen en behoeften. Het project ‘Samen kwetsbaar’ is gericht op kwetsbare zwangeren in het algemeen. 

De projecten worden gefinancierd door ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en uitgevoerd door de Verloskunde Academie Groningen.

Zorgbelang Groningen bewaakt in het project de inbreng van (ervaringsdeskundige) zwangeren en heeft een actieve rol bestaande uit interviewen, meedenken en adviseren vanuit het perspectief van zwangeren, het onderhouden van contact met en bewaken van de inbreng van twee ervaringsdeskundigen.

Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van RTV Noord. Ook goede geboortezorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!