Patiëntenraadpleging

In het kader van de 'patiëntenparticipatieprojecten' vragen we patiënten en cliënten van zorg regelmatig naar hun wensen en ervaringen. Dit doen we op verschillende manieren, waaronder via online vragenlijsten. Bent u uitgenodigd om aan een raadpleging mee te doen, dan vindt u hieronder de link naar de vragenlijst.

Martini Ziekenhuis - ouderen verpleegafdeling 2D

MZ ouderen 2D patient
MZ ouderen 2D contactpersoon

Martini Ziekenhuis Niercentrum - nierfalen

Nierfalen patiënt MZ
Nierfalen naaste MZ