Prijsuitreiking 2017

Winnaars 2017

Op de foto alle genomineerden, de prijswinnaars, gedeputeerde Eelco Eikenaar en juryvoorzitter Akkie Hofstee.

De prijswinnaars van de Akkie Hofstee-prijs 2017 zijn bekend. Het zijn Ronald van Rheenen van het Universitair Medisch Centrum Groningen voor het project INVOLVED, en logeerhuis De Opstap in Groningen. Zij kregen 20 oktober de prijs uitgereikt tijden de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' over het botsen en binden van de systeemwereld (van regels en protocollen) en leefwereld (onze dagelijkse praktijk).

Ronald van Rheenen, INVOLVED
Doel van INVOLVED is kennis beschikbaar maken voor iedereen op zo'n manier dat het begrijpelijk en toepasbaar is voor mensen van alle leeftijden en intelligentie niveau's. Het initiatief heeft animaties, prentenboeken, informatiekaarten, first-person-video’s en impressie foto’s voorgebracht om patiënten te informeren over nucleaire en radiologische onderzoeken/therapieën. Hierdoor zijn zij beter geïnformeerd en meer in staat de regie te voeren over de zorg.
Meer informatie

Logeerhuis De Opstap
Burgerinitiatief De Opstap is een huis voor herstel en respijt. Dit logeerhuis is ontstaan uit de behoefte en ervaringen van patiënten en mantelzorgers zelf, én door inzet van een enthousiast team van vrijwilligers. Dit team ondersteunt/begeleidt gasten die na ziekenhuisopname nog verder moeten herstellen en/of neemt de zorg over van mantelzorgers zodat zij een welverdiende adempauze krijgen.
Meer informatie

Overige genomineerden 2017

Maaike Kersten, Wiel & Deal
De droom van Maaike, om ondanks haar beperking zo normaal mogelijk mee te doen in het studentenleven, heeft geleid tot Wiel&Deal. Wiel&Deal ondersteunt jongeren met een functiebeperking bij hun studie en studentenleven. Maar ook begeleidt het ouders en scholen met hoe ze om kunnen gaan met een kind wat onbeperkt zijn dromen na wil jagen.
Meer informatie of bekijk de film die over Wiel&Deal is gemaakt.

Saskia Roest, Mantelzorgkompas van Thuiszorg Dichtbij
(Palliatief terminale thuiszorg, onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A.) 
Projectleider van het inmiddels afgeronde Project Mantelzorg (gericht op meer aandacht voor het ‘samenspel’ tussen mantelzorgers en zorgverleners rond een cliënt) en initiatiefneemster van het Mantelzorgkompas (instrument voor meer houvast in het gesprek tussen mantelzorgers en zorgverleners).
Meer informatie

PPP- Arm
Afdeling Revalidatiegeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Het Prothese Prescriptie Protocol van de Arm (PPP-Arm) is een digitaal protocol dat door het behandelteam wordt gebruikt om het advies voor een armprothese te structureren, onderbouwen en evalueren. Het protocol is tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen patiëntenverenigingen (Korter maar Krachtig en Handvereniging), orthopedische instrumentmakerijen, revalidatiecentra en zorgverzekeraars.
Meer informatie

De Wind in de Zijlen

In dit project is onderzocht wat de impact is van het concept 'Positieve Gezondheid' op professionals en burgers, en op de organisatie en financiering van zorg en welzijn. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Meer informatie

Sophia Sleeman
De genomineerde zelf is een jonge ex-kankerpatiënt. Vrijwilligster bij het Behouden Huys in Haren en actief in de AYA Taskforce van het UMCG.
Meer informatie over Sophia in een artikel van Trouw. Ook komt ze zelf aanhet woord in het KRO-NCRV programma De Wandeling.