Ontwikkelen cliëntenparticipatie

Uw wensen

U wilt (meer) participatie van patiënten/cliënten/mantelzorgers/burgers bij het ontwikkelen en verbeteren van uw dienstverlening.
Dit kan gaan om:

  • structurele participatie, bijvoorbeeld het opzetten/ondersteunen van een cliëntenraad, Participatieraad of Adviesraad Sociaal Domein;
  • participatie bij projecten.

Ons aanbod

Zorgbelang Groningen informeert en adviseert op welke wijze de participatie (verder) kan worden ontwikkeld en kan hierbij zonodig ook verdere ondersteuning bieden. 

Contact

Deel deze pagina