Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
 • A  A  A  

Profiel Onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)

De onafhankelijk cliëntondersteuners (OCO’s) van het Adviespunt Zorgbelang verlenen kwetsbare inwoners (en hun mantelzorgers) onafhankelijke informatie, advies en bijstand bij vragen en klachten over zorg en ondersteuning.
Inwoners hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit recht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Taken onafhankelijk cliëntondersteuner

 • Je geeft informatie en advies over rechten en regelingen op alle levensdomeinen.
 • Je helpt cliënten bij het verhelderen van hun vraag of probleem, telefonisch of in persoonlijke gesprekken.
 • Je ondersteunt bij het vinden van de weg in de zorg en maatschappelijke ondersteuning.
 • Je ondersteunt cliënten bij het opstellen van het persoonlijk plan.
 • Je ondersteunt bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan en bij zorgbesprekingen.
 • Je bemiddelt tussen cliënt en zorgaanbieder indien de cliënt meent dat er te weinig of verkeerde zorg wordt aangeboden dan wel de bepalingen over de zorgplanbesprekingen en het zorgplan niet worden nagekomen.
 • Je ondersteunt bij het kiezen van een passende zorgaanbieder.
 • Je betrekt het netwerk van de cliënt bij het zoeken naar passende oplossingen.
 • Je maakt een overzicht van ervaren knelpunten om signaleringsrapportages te maken voor de gemeenten en zorgkantoren.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau, bijvoorbeeld Social Work, SJD, SPH of Rechten.
 • Je hebt een aantal jaar praktijkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de doelgroep.
 • Je bent kritisch, alert op knelpunten en risico’s en gericht op échte verbeteringen.
 • Je weet het vertrouwen bij de cliënt te wekken en kunt integer omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je belangrijkste competenties: luistervaardig, cliëntgericht, zelfstandig en reflectief.
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Ervaring met (cliënt)registratie is een pré.
 • Je hebt de beschikking over een rijbewijs en auto.

 

 

man en vrouw bekijken papieren