Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Logo Medmij

Wanneer

2015 – 2017

Wat

Een pilotproject in 2015 en 2016 om een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te realiseren: Zodos. Hierin kan de patiënt zelf online zijn gegevens beheren. Het PGO is – in de visie van de Patiëntenfederatie Nederland – een elektronisch medisch dossier dat gedurende het hele leven van de patiënt wordt opgebouwd en als bron voor gezondheidsinformatie wordt gebruikt. De pilot met PGO Zodos is eind 2016 afgerond en heeft een vervolg gekregen in MedMij Kickstartomgeving, die in augustus 2017 werd afgerond. MedMij maakt spelregels voor de manier waarop PGO’s gegevens uit kunnen wisselen met (zorg)organisaties.

Doelen

PGO Zodos:

  • invoeren of implementeren van een zelfmanagementportaal;
  • screening op zelfmanagementmogelijkheden en -vaardigheden bij patiënten.

MedMij Kickstart: in de praktijk toetsen van MedMij-basiseisen en standaarden.

Werkwijze

PGO Zodos: Via een online portaal kunnen stabiele diabetespatiënten:

  • met hulpmiddelen als een WiFi-weegschaal, bloeddruk- en glucosemeter eenvoudig thuis hun meetwaarden verzamelen en beheren in een eigen online dossier;
  • deze gegevens veilig online delen met de zorgverlener (huisarts of een specialist in het ziekenhuis) waardoor ook die snel inzicht krijgt in de gezondheid van de patiënt.

MedMij Kickstartomgeving: hierin wisselen diabetespatiënten in eerste instantie hun gegevens uit met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk met het ziekenhuis te communiceren

Resultaten

De resultaten van de kickstartomgeving zijn veelbelovend. Zo hebben diabetespatiënten meer inzicht in hun gezondheidsgegevens en de invloed van hun levensstijl op hun bloedglucosewaarden. Ook kunnen patiënten zelfgemeten gegevens makkelijker en sneller doorgeven aan de huisartsenpraktijk. Wanneer hij of zij afwijkende waarden ontvangt, wordt de patiënt proactief benaderd.
Factsheet ‘De MedMij-kickstart in Groningen: wat zijn de resultaten?’

Samenwerkingspartners

PGO Zodos: samenwerking met vijf huisartsen, hun praktijkondersteuners en drie ziekenhuizen (waaronder UMC Groningen en Ommelander Ziekenhuis Groningen).
MedMij Kickstartomgeving: samenwerking met MedMij, Zodos en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten.

Rol Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen bewaakt en stimuleert dat Zodos en de MedMij Kickstartomgeving aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers.