Publicaties

 1. Activiteitenplan 2017

  Activiteitenplan 2017 van Zorgbelang Groningen

 2. Activiteitenplan 2018

  Activiteitenplan 2018 van Zorgbelang Groningen

 3. Artikel project Hersentumor UMCG

  Artikel over de inhoud en uitkomsten van het project ‘Zorg voor mensen met een hersentumor' in het UMCG’.

 4. De Wind in de Zijlen nieuwsbrief 1, vierde kwartaal 2016

  Nieuwsbrief over de start en inhoud van het project 'De Wind in de Zijlen' in Delfzijl.

 5. De Wind in de Zijlen nieuwsbrief 2, derde kwartaal 2017

  Nieuwsbrief over de resultaten van de eerste fase van het project 'De Wind in de Zijlen' in Delfzijl.

 6. De Wind in de Zijlen presentatie 18 april 2017

  Presentatie over het project De Wind in de Zijlen (positieve gezondheid) tijdens de slotbijeenkomst op 18 april 2017.

 7. Flyer Adviespunt Zorgbelang

  Flyer met informatie over wat het Adviespunt Zorgbelang kan betekenen bij vragen en klachten over zorg, jeugdhulp, welzijn en langdurige zorg.

 8. Flyer e-Panel

  Flyer met informatie over het e-Panel van Zorgbelang Groningen.

 9. Flyer Onafhankelijke Cliëntondersteuning Langdurige Zorg

  Flyer met informatie over de dienstverlening van de onafhankelijk cliëntondersteuner langdurige zorg.

 10. Flyer Vertrouwenspersoon in de gemeente Groningen

  Flyer met informatie over de vertrouwenspersoon in de gemeente Groningen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie en passend onderwijs.

 11. Flyer Vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor jeugdige cliënten

  Flyer met informatie over de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor jeugdige cliënten van jeugdhulp.

 12. Flyer Vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor ouders/verzorgers

  Flyer met informatie over wat de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor ouders/verzorgers van cliënten van jeugdhulp kan betekenen.

 13. Folder Academie Zorgbelang 2017

  Folder met het programma van de Academie Zorgbelang voor 2017.

 14. Folder Onderling Sterk provincie Groningen

  Folder met informatie over Onderling Sterk provincie Groningen.

 15. Folder Wkkgz

  Folder met informatie over uw plichten in de Wkkgz en hoe Adviespunt Zorgbelang u hierbij kan ondersteunen.

 16. Folder Zorgbelang Groningen

  Folder met informatie over o.a. het doel en de activiteiten van Zorgbelang Groningen.

 17. Jaarrekening 2016

  Jaarrekening 2016 van Zorgbelang Groningen

 18. Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2016 van Zorgbelang Groningen

 19. Jaarverslag 2016 Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz

  Jaarverslag 2016 van het Adviespunt Zorgbelang over de ondersteuning die de onafhankelijk cliëntondersteuners leveren binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).

 20. Klachtenprocedure Zorgbelang Nederland

  Procedure voor klachten over de dienstverlening van bij  Zorgbelang Nederland aangesloten Zorgbelangorganisaties, waaronder Zorgbelang Groningen.

 21. Krant werkplaats zorg voor burgerparticipatie

  Krant werkplaats zorg voor burgerparticipatie

 22. Magazine februari 2013

  Magazine Zorgbelang Groningen 2013

 23. Magazine februari 2014

  Magazine Zorgbelang Groningen 2014

 24. Magazine september 2013

  Magazine Zorgbelang Groningen 2013

 25. Magazine september 2014

  Magazine Zorgbelang Groningen 2014

 26. Meerjarenbegroting 2016

  Meerjarenbegroting 2016-2018

 27. Nieuwsbrief e-Panel 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!'

  Nieuwsbrief over de raadpleging gedaan in aanloop naar de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' (20 oktober 2017) over hoe regels, procedures en protocollen het regelen, geven of ontvangen van goede zorg en/of ondersteuning soms in de weg zitten én wat we daar samen aan kunnen doen.

 28. Nieuwsbrief e-Panel Hospital @ Home

  Nieuwsbrief over de uitkomsten van het Zorgbelang Panel over Hospital @ Home (ziekenhuiszorg thuis).

 29. Nieuwsbrief e-Panel, Inzage in medische gegevens

  Nieuwsbrief over de uitkomsten van het Zorgbelang Panel over inzage in medische dossiers.

 30. Nieuwsbrief e-Panel, Palliatieve zorg

  Nieuwsbrief e-Panel Palliatieve zorg

 31. Nieuwsbrief e-Panel, Patiëntenparticipatie

  Nieuwsbrief e-Panel Patiëntenparticipatie 

 32. Nieuwsbrief e-Panel, PHV Mantelzorg

  Nieuwsbrief e-Panel PHV mantelzorg

 33. Nieuwsbrief e-Panel, Raadpleging huishoudelijke hulp

  Nieuwsbrief e-Panel raadpleging huishoudelijke hulp

 34. Nieuwsbrief e-Panel, Tweede raadpleging huishoudelijke hulp

  Nieuwsbrief e-Panel tweede raadpleging huishoudelijke hulp

 35. Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie 2012

  Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie bij de inkoop en vernieuwing van zorg 2012

 36. Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie 2013

  Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie bij de inkoop en vernieuwing van zorg 2013

 37. Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie 2014

  Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie bij de inkoop en vernieuwing van zorg 2014

 38. Publieksjaarverslag 2016

  Publieksversie van het jaarverslag over 2016

 39. Publieksjaarverslag AKJ 2016

  Publieksjaarverslag 2016 van het AKJ over het vertrouwenswerk in de jeugdhulp dat in 2016 in de provincie Groningen in samenwerking met de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen is uitgevoerd.

 40. Reglement Adviesraad Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken, werkzaamheden en samenstelling van de Adviesraad.

 41. Reglement Raad van Bestuur Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken en werkzaamheden van de RvB.

 42. Reglement Raad van Toezicht Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken, werkzaamheden en samenstelling van de RvT.

 43. Uitnodiging conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' oktober 2017

  Uitnodiging en programma voor de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' die plaatsvindt op 20 oktober 2017 in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen.

 44. VG-Belangenplatform Groningen, Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2016 van het VG-BelangenPlatform Groningen

 45. VG-Belangenplatform Groningen, Nieuwsbrief april 2015

  Nieuwsbrief VG-Belangenplatform Groningen april 2015

 46. VG-BelangenPlatform Groningen, Nieuwsbrief december 2016

  Nieuwsbrief VG-Belangenplatform Groningen december 2016

 47. VG-Belangenplatform Groningen, Nieuwsbrief juni 2016

  Nieuwsbrief VG-Belangenplatform Groningen juni 2016

 48. VG-Belangenplatform Groningen, Nieuwsbrief juni 2017

  Nieuwsbrief VG-Belangenplatform Groningen juni 2017

 49. VG-BelangenPlatform Groningen, Verslag inspirerende lezing Chiel Egberts

  Verslag van de lezing van Chiel Egberts over Driehoekskunde in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, gehouden op 20 april 2016.

 50. VG-BelangenPlatform Groningen, Werkplan 2017

  Werkplan van het VG-BelangenPlatform Groningen voor 2017.

 51. VG-BelangenPlatform Groniningen, Artikel Keukentafelgesprek

  Artikel Keukentafelgesprek uit Nieuwsbrief VG-BelangenPlatform Groningen, april 2015.

Deel deze pagina