Artikel Medicatiebeoordelingen voorzien in behoefte patiënt

Artikel in Pharmaceutisch Weekblad (23-2-2018) over uitkomsten focusgroep met als centrale vragen: welke zorgen hebben oudere patiënten over hun geneesmiddelen en hoe kunnen apothekers hierbij helpen? 

Auteur

UMCG, RUG, Zorgbelang Groningen

Uitgever

Pharmaceutisch Weekblad

Publicatiejaar

2018

Download