Artikel Ontregelen van zorg? Graag, maar met ons!

Artikel in Dagblad van het Noorden (24-01-2018) over de noodzaak van minder regels en procedures in de zorg, met een pleidooi om dit 'ont-regelen' te doen samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers. 

Auteur

Zorgbelang Groningen, GGz-Belangenplatform Groningen, Platform Groningen voor Iedereen, Seniorenplatform Groningen i.o., VG-BelangenPlatform Groningen

Uitgever

Dagblad van het Noorden

Publicatiejaar

2018

Download