Publicaties

 1. Activiteitenplan 2017

  Activiteitenplan 2017 van Zorgbelang Groningen

 2. Activiteitenplan 2018

  Activiteitenplan 2018 van Zorgbelang Groningen

 3. Jaarrekening 2017

  Jaarrekening 2017 van Zorgbelang Groningen

 4. Jaarverslag 2017

  Jaarverslag 2017 van Zorgbelang Groningen

 5. Klachtenprocedure Zorgbelang Nederland

  Procedure voor klachten over de dienstverlening van bij  Zorgbelang Nederland aangesloten Zorgbelangorganisaties, waaronder Zorgbelang Groningen.

 6. Publieksjaarverslag 2016

  Publieksversie van het jaarverslag over 2016

 7. Publieksjaarverslag AKJ 2016

  Publieksjaarverslag 2016 van het AKJ over het vertrouwenswerk in de jeugdhulp dat in 2016 in de provincie Groningen in samenwerking met de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen is uitgevoerd.

 8. Rapport De Wind in de Zijlen - Verbinden van inwoners, gemeente en zorg

  Rapport over de eerste fase van het project De Wind in de Zijlen in Delfzijl.

 9. Reglement Adviesraad Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken, werkzaamheden en samenstelling van de Adviesraad.

 10. Reglement Raad van Bestuur Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken en werkzaamheden van de RvB.

 11. VG-Belangenplatform Groningen, Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2016 van het VG-BelangenPlatform Groningen

 12. VG-BelangenPlatform Groningen, Werkplan 2017

  Werkplan van het VG-BelangenPlatform Groningen voor 2017.