Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samen stoppen, samen sterk

Buik van zwangere vrouw

Wanneer

2019 – 2020

Waar

provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Wat

Evalueren en verbeteren van ondersteuning aan zwangere vrouwen die roken.

Doel

Betere ondersteuning aan zwangere vrouwen die roken.

Activiteiten

  • deelnemen aan de projectgroep. Daarin zitten ook de onderzoekers van de Verloskunde Academie Groningen, UMCG-afdeling Huisartsgeneeskunde en ervaringsdeskundigen van ‘Sterk uit Armoede’;
  • interviewen van zorgverleners, (zwangere) vrouwen en hun naasten om zo de faciliterende en belemmerende factoren rond deze ondersteuning in kaart te brengen;
  • organiseren van drie focusgroepen (in Groningen, Friesland en Drenthe) met zorgverleners en ervaringsdeskundigen om hierover door te praten: wat is herkenbaar, wat wordt gemist en welke verbeteracties zijn mogelijk?
  • meedenken over een verbeterplan.

Resultaten

Verbeterplan in 2020.

Samenwerkingspartners

Verloskunde Academie Groningen, UMCG-afdeling Huisartsgeneeskunde, ervaringsdeskundigen van ‘Sterk uit Armoede’