Samenwerkende organisaties

Binnen Zorgbelang Groningen werken de volgende provinciale organisaties - 'koepels' - samen:

  • Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) - provincie Groningen;
  • Platform Hattinga Verschure (mantelzorg);
  • Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen (PCG);
  • Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen;
  • VG-BelangenPlatform Groningen.

De organisaties worden 'gerund' door vrijwilligers en ondersteund door een beroepskracht van Zorgbelang Groningen.
 

OSO/Seniorenplatform provincie Groningen

De Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden - provincie Groningen is een samenwerkingsverband van KBO - Katholieke Bond van Ouderen en PCOB - Protestants Christelijke Ouderen Bond.
De OSO heeft als doel in het belang van alle ouderen een steentje bij te dragen aan allerlei ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vervoer.

Meer informatie

 

Platform Groningen voor Iedereen

In Platform Groningen voor Iedereen (PGvI) willen mensen uit de provincie Groningers, met en zonder beperking, zich inzetten voor een inclusieve samenleving, waaronder het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
PGvI is de opvolger van de Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG).

Platform Hattinga Verschure

Platform Hattinga Verschure (vernoemd naar de grondlegger van het begrip mantelzorg) heeft als belangrijkste doel het collectief behartigen van belangen van (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het platform wil zich vooral profileren als netwerkorganisatie waarin de (ex)mantelzorger centraal staat.

Meer informatie

 

GGz-Belangenplatform

Het provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen is een belangenorganisatie van en voor mensen met psychische klachten en/of verslavingsproblematiek en hun naastbetrokkenen. Het platform zet zich in voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen met een psychiatrische achtergrond of verslaving en ook voor mensen in hun naaste omgeving.

Meer informatie

 

VG-BelangenPlatform Groningen

Het Verstandelijk Gehandicapten(VG)-BelangenPlatform Groningen komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en die van hun ouders en verwanten in de provincie Groningen.

Het platform is voortgekomen uit een samenwerking tussen de ouderverenigingen Sien, dit Koningskind en KansPlus. 

Meer informatie

Contact

Deel deze pagina