Themabijeenkomst 'Storytelling, vertel je verhaal en word gehoord!'

“Gisteren stond mijn wereld even stil. Vandaag is hij voorgoed veranderd.”
Twee zinnen - misschien de start van een presentatie - die nieuwsgierig maken.
 
Betrokkenheid vergroten is belangrijk voor patiënten- en cliëntenbelangenverenigingen, zowel in de contacten met overheid, zorgaanbieders of andere partijen. Storytelling is de kunst van het vertellen van persoonlijke verhalen, die betekenisvol zijn voor een groot publiek. Persoonlijke verhalen geven een belangenorganisatie een gezicht en maken concreet waar ze voor staat.

Wat leer je?

Hoe bereik je wat je wilt bereiken met je verhaal? Hoe raak je de ander? In deze themabijeenkomst leer je hoe je een persoonlijk, inzichtgevend verhaal opbouwt, hoe je verbindt en inspeelt op andere verhalen.

Door en voor wie?

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met PGOsuppport en verzorgd door Lisette Jespers (trainer bij PGOsupport).
De bijeenkomst is bedoeld voor patiënten, cliënten, WMO- en participatieraden en andere belangstellenden die vanuit een vrijwilligersfunctie met hun persoonlijke verhaal dichterbij de luisteraar willen komen.

Wanneer en waar?

Datum: dinsdag 17 september 2019
Tijd: 13.00 – 16.30 uur 
Locatie: Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen
Aantal deelnemers: maximaal 20

Meedoen?

Meld je per mail aan via academie@zorgbelang-groningen.nl o.v.v.
- de bijeenkomst;
- je naam, mailadres én telefoonnummer;
- de organisatie waarvoor je actief bent;
- evt. overige opmerkingen.
Deelname is gratis!

Publicaties