Basistraining 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'

Positieve Gezondheid biedt mooie kansen om het ‘andere gesprek’ aan te gaan met patiënten, cliënten en inwoners en daardoor ook kansen om zorg en welzijn te verbeteren. In het concept Positieve Gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Niet de aandoening, maar een betekenisvol leven staat centraal. 

Wat leer je?

De training omvat een mix van kennis, opdrachten en het uitwisselen van ervaringen, en bestaat uit twee sessies van een dagdeel:

  • in de eerste sessie ligt de nadruk op kennismaken met Positieve Gezondheid, de instrumenten en het voor jezelf toepassen ervan;
  • tussentijds krijg je een huiswerkopdracht om met Positieve Gezondheid in je werk aan de slag te gaan;
  • in de tweede sesssie gaan we in op de ervaringen met de huiswerkopdracht en de mogelijkheden om Positieve Gezondheid in je dagelijks leven en werk te integreren. 

Wat levert het op?

Na afloop ken je de achtergrond en inhoud van het concept Positieve Gezondheid. Daarnaast heb je de kennis en vaardigheid om ‘het andere gesprek’ te voeren met jouw patiënten, cliënten en/of inwoners. Ook krijg je een certificaat als bewijs dat je de basistraining hebt doorlopen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn: beleidsmedewerkers, zorgverleners, bestuurders, leden van adviesraden Wmo, cliëntenraden, patiënten- en belangenorganisaties.

Praktische informatie

Wil je deze training volgen? Meld je dan aan via academie@zorgbelang-groningen.nl. Bij voldoende belangstelling (minimaal 10 deelnemers) wordt de training in overleg ingepland.
Kosten: € 199 (incl. BTW).