Vertrouwenspersoon jeugdhulp ouders-verzorgers

Wat is uw situatie?

U of uw kind heeft te maken met jeugdhulp en u hebt een vraag of klacht over deze hulp. U heeft bijvoorbeeld een klacht over de wijze van bejegening of het handelen van de hulpverleners, het plan van aanpak, de informatieverstrekking en de rapportage of het contact met uw kind.

Wat heeft u nodig?

U wilt informatie, advies of goede raad over hoe u met uw klacht om kunt gaan en/of u wilt ondersteuning bij een klachtprocedure.

Wat kunnen we voor u doen?

Onze vertrouwenspersonen jeugdhulp zijn er voor u. Zij:

  • luisteren naar u;
  • geven antwoord op uw vragen;
  • leggen uit hoe jeugdhulp werkt;
  • zoeken samen met u naar een oplossing voor uw probleem met jeugdhulp;
  • kunnen met u meegaan naar gesprekken die hierover gaan;
  • vertellen u waar u recht op hebt;
  • kunnen u helpen bij het schrijven van een klachtbrief en met u meegaan naar een zitting van de klachtencommissie.

Onafhankelijk en gratis

De vertrouwenspersonen jeugdhulp werken onafhankelijk van de instellingen van de jeugdhulp. Alles wat we doen, gebeurt in nauw overleg met en met goedkeuring van u. 
De ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Contact

Publicaties